מדיניות משלוחים

המשלוחים יישלחו אל הלקוח/ה באמצעות חברת שילוח ויצא ממשרדי החברה תוך 7-10 ימי עסקים לערך* וכמפורט בסעיף "זמני הפצת משלוחים" מטה. ממועד המסירה לחברת השליחויות, מרבית המשלוחים יגיעו ליעדם ביום שלמחרת ועד 3 ימי עסקים.

במקרה בהם חברת השילוח אינה מגיעה באחריותנו קבלת התכשיט במועדים המפורטים.

בכל בעיה, עיכוב ושאלה בנוגע למשלוחים ניתן לפנות לכתובת (אימייל ) או בשירות הלקוחות שלנו (מספר פלאפון).

*זמני הפצת משלוחים:

מתייחסים לפרק הזמן שבין העברת ההזמנה מהחברה לחברת השילוח ועד מועד המסירה ללקוח

ההזמנות יועברו לחברת השילוח תוך 7-10 ימי עסקים ויועברו ללקוח בזמנים המצוינים לעיל.

בימי שישי ושבת לא יועברו משלוחים לחברות השילוח כלל.

החלפות :

החלפות יתבצעו תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת המשלוח. החברה תעשה את מרב המאמצים לאפשר החלפה של פריטים אחי המועד המצוין לשביעות רצון הלקוח.

ניתן להחליף מוצר שנקנה למוצר אחר במחיר זהה או קבלת זיכוי לקנייה בחברה (יתבצע באמצעות טופס מיוחד שיופק עבור הלקוח למימוש חד פעמי ולתוקף של 12 חודשים). עבור כל הזמנה שסופקה, החזרת הפריט היא באחריות הלקוח באחת מחברות השילוח/ הגעה פיזית בתיאום מראש. החלפת המוצר תעשה רק באריזתו המקורית, בתוספת תעודתו המקורית ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש.

החזרות:

החזר כספי יינתן אך ורק בתכשיטים עד לסכום קניה של 3,000₪ עד 48 שעות לאחר הקניה.

1.בהצגת חשבונית המעידה על ביצוע העסקה או כל הוכחה על ביצוע העסקה, על הסכום ששולם ואמצעי התשלום.

2.ההחזר הכספי יתבצע על פי אמצעי התשלום.

3.דמי ביטול העסקה הם 5% ממחיר העסקה או 100₪ הנמוך מביניהם.

4.בתשלום בכרטיס אשראי, ייגבה תשלום בעד סליקת האשראי (החל מ5 תשלומים ואילך).

5.זכות הביטול אינה כוללת מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בהזמנה מיוחדת, או שהמידה הותאמה ללקוח/ה, ושיבוץ אבני הלקוח/ה.

6.המוצר יוחזר או יוחלף באריזתו המקורית, ללא כל פגם וללא כל סימני שימוש. לחברה הזכות לשלוח את המוצר לבדיקה, במידה וישנה תווית על התכשיט יוחזר המוצר עם התווית המקורית והתעודה שסופקה לתכשיט.

במקרה של תכשיטים בסכום קניה של מעל 3,000₪ ובכל מקרה של החזרה, שלא בתנאים המצוינים לעיל, ניתן להחזיר מוצר ולקבל עבורו תעודת זיכוי לקניה עתידית, או להחליפו במוצר אחר.

תכשיטים – תוך 30 ימים מיום הרכישה, תחת התנאים הבאים :

1.מוצר יוחזר או יוחלף באריזתו המקורית, ללא כל פגם וללא כל סימני שימוש. לחברה הזכות לשלוח את המוצר לבדיקה.

2.לא יוחזרו או יוחלפו מוצרים אשר נעשו בהזמנה מיוחדת, התאמת מידה ללקוח/ה, ו/או שיבוץ.

*אין כפל מבצעים בכל מקרה שהוא

*החברה מאפשרת זיכוי על בסיס שדרוג במלוא הסכום ששולם ביום הקניה.

לכל שאלה ובקשה ניתן לפנות ל[email protected] או בשירות הלקוחות שלנו

 054-556-4887.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש :

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי לשימוש עתידי, הכל כמפורט להלן : ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ועד 24 שעות לאחר ביצוע הזמנת הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 054-556-4887. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו.

ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, בכפוף לסעיף החזרות, בתוך 48 שעות מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט בהתאם להנחיות שפורסמו על ידי החברה באתר ו/או באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות בדוא"ל ו/או במספר הטלפון : 054-556-4887 ובתנאי שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש.

בכל מקרה של פגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו וליידע את החברה ( המוצר יוחלף/ יתוקן על ידי החברה תוך 5 ימי עסקים). במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבקש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו בתיאום מראש(בכפוף לסעיף החזרות/החלפות).

ביטול עסקה על ידי "שייני טק"

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי ואין ברשות החברה יכולת לייצר מוצר נוסף זהה. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע החברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית "שייני טק" לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.